mafiapress
START | RSS | Kody Dostępu | Rejestruj
 
Raport statystyczny za cztery miesiące 2007 r.  (dostęp płatny)
09.05.2007

W okresie styczeń–kwiecień 2007 r. Policja wykryła rekordowo dużą liczbę przestępstw. Wskaźnik wykrycia dla ogółu przestępstw wyniósł 68,9 proc. i jest wyższy o 4,1 proc. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dla porównania - wykrywalność za cały 2006 r. wyniosła 62,4 proc. Wzrasta wykrywalność zarówno przestępstw kryminalnych, jak i gospodarczych.

RAPORT STATYSTYCZNY 2006  (dostęp płatny)
18.02.2007

Rok 2006 to kolejny rok w historii Policji, kiedy nastąpił zarówno ogólny spadek przestępczości prawie we wszystkich najważniejszych kategoriach, (w szczególności przestępstw kryminalnych), a jednocześnie wzrósł wskaźnik wykrycia niemal wszystkich przestępstw. Ogólna liczba przestępstw spadła o ponad 90 tys. czyli o prawie 7 proc.

Statystyki przestępst korupcyjnych 1999-2005  (dostęp płatny)
12.01.2007

Skróty artykułów i przegląd tabelaryczny statystyk o korupcji w latach 1999-2005.

KGP: TISPOL - alkohol i narkotyki  (dostęp płatny)
10.01.2007

Zgodnie z harmonogramem operacji międzynarodowych, koordynowanych przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego (TISPOL) w dniach 18 - 24 grudnia 2006 roku na drogach Europy zostały przeprowadzone działania kontrolno – prewencyjne, ukierunkowane na ujawnianie i eliminowanie z ruchu drogowego kierujących znajdujących się w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków.

KGP: Przestępczość w okresie styczeń - październik 2006  (dostęp płatny)
13.11.2006

Przez dziesięć miesięcy 2006 r. Policja zarejestrowała 1.045.817 przestępstw stwierdzonych czyli o 6,5 proc. mniej niż w okresie styczeń - październik 2005 r. Znacząco zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych - o 10,4 proc. i wyniosła 723.036. O 3,4 proc. poprawiła się wykrywalność ogółu przestępstw i 63,2 proc.

Przestępczość w okresie styczeń - wrzesień 2006  (dostęp płatny)
14.10.2006

Przez dziewięć miesięcy 2006 r. Policja zarejestrowała 940.232 przestępstwa stwierdzone czyli o 6,9 proc. mniej niż w okresie styczeń - wrzesień 2005 r. Liczba przestępstw kryminalnych zmniejszyła się o 10,7 proc. i wyniosła 650.582. Utrzymuje się, wynikający ze zwiększonej aktywności, dynamiczny wzrost ujawnionych przestępstw gospodarczych o 5,4 proc.

DOKUMENT - 2005 r.  (dostęp płatny)
01.06.2006

Bruksela 19 stycznia 2005 - Wniosek dotyczący Decyzji Ramowej Rady w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej przedstawiony przez komisję.

DOKUMENT - 2005 r.  (dostęp płatny)
27.04.2006

Komenda Główna Policji - Centralne Biuro Śledcze - raport statystyczny - 2005 r.

DOKUMENT - 2004 r.  (dostęp płatny)
27.04.2006

Informacja dotycząca zwalczania przestępczości zorganizowanej przez CBŚ KGP w Warszawie w 2004 r.

Strona:1| 2 |3 |4 |następna »

« Powrót


.