mafiapress
START | RSS | Kody DostДpu | Rejestruj
 
Działalność przestępcza | Samochody
28.05.2006

Akt oskarżenia - kwiecień 2006 r. - Gang

VI Ds 12/06/S - Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. skierował akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi Sz. i 34 innym osobom podejrzanym o dokonanie szeregu kradzieży samochodów zaistniałych głównie na terenie miasta Słubice oraz w innych miejscowościach województwa lubuskiego i ościennych w latach 1999-2003.

    Podstawą dla wszczęcia śledztwa były wyjaśnienia Andrzeja ?. złożone przez niego w śledztwie VI Ds 28/03, w trakcie których przyznał się on do dokonania wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami kilkudziesięciu kradzieży samochodów w roku 2003.
    W trakcie wykonywanych z udziałem Andrzeja ?. czynności procesowych podejrzany ten zadeklarował chęć pełnej współpracy z organami ścigania i ujawnienia sprawców szeregu uznanych dotąd za nie wykryte przestępstw popełnionych w Polsce i na terenie Niemiec, zarówno przez samego podejrzanego, jak też i przez inne osoby w latach 1996-2003 w ramach różnych grup przestępczych o charakterze zorganizowanym jak i poza nimi.
    W dniu 16.12.2003r., równolegle do trwających czynności procesowych rozpoczęto przesłuchania podejrzanego w trybie ustawy o świadku koronnym. W trakcie powyższych przesłuchań Andrzej ?. opisał ponad 400 kradzieży pojazdów w których brał udział, nie licząc tych ujawnionych wcześniej w postępowaniu procesowym.
    W dniu 20.08.2004r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. dopuścił w sprawie VI Ds. 28/03 dowód z zeznań świadka koronnego Andrzeja ?. w zakresie czynów spełniających kryteria zawarte w ustawie o świadku koronnym. Statusem tym zostały objęte także czyny do których Andrzej ?. przyznał się w charakterze podejrzanego w śledztwie VI Ds 28/03.
    Zeznania świadka koronnego Andrzeja ?. dotyczą czynów popełnionych w różnych okresach w różnych konfiguracjach osobowych. Z uwagi na obszerność materiału dowodowego przedmiot śledztwa podzielono na wątki prowadzone w odrębnych aktach.
    Wątek niniejszy obejmuje kradzieże samochodów zaistniałych na terenie Słubic, oraz województwa lubuskiego i ościennych w latach 1999-2003 w ramach zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Sebastiana Szumana. Początkowy okres działalności tejże grupy przestępczej zazębił się z końcową działalnością innej grupy przestępczej w której brał udział świadek koronny i z początkiem działalności w grupie kierowanej przez Tomasza S.
    Wątek będący przedmiotem aktu oskarżenia obejmuje kradzieże 37 samochodów o łącznej wartości 1 700 000 zł popełnione w warunkach zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Słubic i okolic w latach 1999-2003.
    Pomimo wielości czynów opisanych przez świadka koronnego i zmieniających się konfiguracji osobowych mechanizm popełnienia poszczególnych czynów był bardzo zbliżony. Sprawcy pokonywali zamki w drzwiach pojazdu za pomocą specjalnego urządzenia tzw.,, sztosa”, po czym po ingerencji w układ elektryczny pojazdu uruchamiali silnik i zabierali pojazd. W przypadku pojazdów najnowszych sprawcy wykorzystywali także specjalnie przygotowane moduły elektroniczne służące do obejścia immobilisera zamontowanego w pojeździe i uruchomienia silnika. Działalność sprawców przybrała formę zorganizowaną, z wyraźnie zaakcentowanym podziałem ról i określoną hierarchią.Strona: 1 | 2 | 3 | następna »

« Powrót


Ten artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Aby dodać swój komentarz powinieneś się zalogować.

.