mafiapress
START | RSS | Kody Dostępu | Rejestruj
 
Działalność przestępcza | Afery Paliwowe
21.07.2005

Zatrzymania w związku z aferą paliwową - "Konsorcjum Victoria" S.A.

Na polecenie prokuratora Wydziału II do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie funkcjonariusze CBŚ oraz ABW zatrzymali Stanisławę Ch. i Bożenę Z. Obie są podejrzanymi w sprawie dotyczącej afery paliwowej (sygn. akt Ap II Ds 5/04/S).

    Stawiane im zarzuty wiążą się z działalnością firmy "Konsorcjum Victoria" S.A. Stanisława Ch. - matka innego podejrzanego w tej samej sprawie, prezesa Konsorcjum Adama Ch.- korzystając z udzielonego jej pełnomocnictwa, współzarządzała spółką. Zarzucono jej udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu i dokumentom, podejmowanie czynności zmierzających do uniemożliwienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków majątkowych, stanowiących korzyść z nielegalnego obrotu paliwem, a więc pranie brudnych pieniędzy oraz poświadczanie nieprawdy w wystawianych dokumentach.
    Bożenie Z., wykonującej w spółce funkcję księgowej, przedstawiono zarzut poświadczenia nieprawdy w wystawionej przez nią fakturze, dokonane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
    Obecnie prowadzone są czynności z udziałem zatrzymanych. Po ich zakończeniu podjęta zostanie decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych
    Wykonane czynności są kontynuacją zapoczątkowanego w pierwszej połowie tego roku wątku dotyczącego działalności na rynku paliwowym w Polsce firmy "Konsorcjum Victoria" S.A. oraz osób z nią związanych. Jak stwierdzono w dotychczasowym toku śledztwa osoby te trudniły się wprowadzaniem do obrotu olejów technologicznych wyprodukowanych w polskich rafineriach jako pełnowartościowych paliw płynnych. Zyski z przestępczego procederu były transferowane za pośrednictwem kont bankowych specjalnie utworzonych w tym celu firm, a następnie w gotówce trafiały do bezpośrednich beneficjentów układu. Według aktualnych ustaleń śledztwa do obrotu jako paliwo wprowadzono towar na kwotę około 20 mln złotych, a odniesiona przez podejrzanych korzyść wyniosła około 5 mln złotych.
    Zatrzymanie i przesłuchanie dwóch wskazanych wyżej osób nie kończy czynności procesowych w tym wątku postępowania. Będą one kontynuowane w celu pełnego wyjaśnienia przestępczego mechanizmu, jego źródeł, osób w nim uczestniczących oraz wspierających jego działanie.

« Powrót


Ten artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Aby dodać swój komentarz powinieneś się zalogować.

.