mafiapress
START | RSS | Kody Dostępu | Rejestruj
 
Działalność przestępcza | Afery Paliwowe
29.08.2005

Program analizy kryminalnej - badanie danych w aferach paliwowych

Na potrzeby śledztwa, w tzw. aferze paliwowej przekazany ma zostać "program do analizy kryminalnej". Uzyskano go z jednej z amerykańskich firm przez polską Policję w ramach współpracy z Unią Europejską.

    Program ma zostać zainstalowany w pomieszczeniach Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie. Będzie własnością Centralnego Biura Śledczego, obsługiwany będzie przez dwóch informatyków z Zarządu XIV CBŚ KGP w Krakowie.
    Koszt programu wynosi ok. 80 tys. zł., a wraz z pełnym oprzyrządowaniem 248 tys. zł. Program umożliwi badanie w oparciu o dane z akt sprawy powiązań osobowych, przelewów pieniężnych i transportu paliw, a sporządzone wykresy i wykazy danych w sposób zdecydowany usprawnią przebieg postępowania i efektywność wykorzystania zebranych w toku śledztwa dowodów.
    Przykładowo w oparciu o zainstalowany program można uzyskać w ciągu 10 min. dane o 100 tys. połączeń telefonicznych wynikających z zabezpieczonych w sprawie bilingów.
Program może być też wykorzystywany w postępowaniach sądowych, w graficznym przedstawieniu ustaleń faktycznych sprawy.
    W bieżącej pracy, dzięki danym uzyskanym z programu prokurator już w toku przesłuchania podejrzanego lub świadka będzie miał możliwość weryfikacji podawanych przez niego faktów, a w szczególności sprawdzenia czy osoby wymienione w przesłuchaniu występowały wcześniej w sprawie, w jakich czynnościach procesowych z udziałem innych uczestników postępowania je wymieniono, z kim ustalone podmioty gospodarcze prowadziły działalność handlową i jaki był zakres nadużyć finansowych.
    Dzięki współpracy Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie z Komendą Główna Policji, a w szczególności z I Zastępcą Komendanta Głównego Policji - nadinsp. Eugeniuszem Szczerbakiem, w najbliższych dniach podpisane zostanie właściwe porozumienie umożliwiające zastosowanie programu w największym pod względem przedmiotowym i podmiotowym śledztwie w Polsce.

« Powrót


Ten artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Aby dodać swój komentarz powinieneś się zalogować.

.