mafiapress
START | RSS | Kody Dostępu | Rejestruj
 
Działalność przestępcza | Afery Paliwowe
10.08.2005

Zatrzymany poszukiwany listem gończym, członek gangu paliwowego

W dniu 9 sierpnia 2005 roku Sąd Rejonowy w Krakowie - Śródmieściu na wniosek Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie zastosował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy wobec Jarosława P. zatrzymanego w związku z poszukiwaniem go listem gończym w sprawie Ap II Ds. 5/04/S. Wątek sprawy generała Mieczysława K.

    Podejrzany pozostaje pod zarzutem, że jako wspólnik sp. z o.o. o nazwie "Imperial" z siedzibą w Krakowie, uczestniczył w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej
w obrocie paliwami płynnymi, dopuszczającej się przestępstw "prania brudnych pieniędzy", fałszowania dokumentów i spowodowania strat Skarbu Państwa, w następstwie przejęcia kwot podatku akcyzowego w wysokości blisko 200 tys. zł. , tj. o przest. z art. 299 § 5 i § 6 kk, 271 § 1 i 3 kk , 258 § 1 kk i inne.
    W sprawie tej podejrzanych jest aktualnie 110 osób.
    W tej samej sprawie dotyczącej tzw. "afery paliwowej" w dniu dzisiejszym tj. 10 sierpnia 2005 roku skierowany zostanie do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia wniosek o tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy Jerzego B., podejrzanego o udział w przestępstwie korupcyjnym kwalifikowanym z art. 230 § 1 kk, 239 § 1 kk i 229 § 3 kk, polegającym na przekazaniu kwoty 2 mln 400 tys. zł. zebranej wśród członków grupy przestępczej na rzecz funkcjonariuszy Policji w zamian za zamianę dokumentów stanowiących dowody rzeczowe w prowadzonym postępowaniu karnym, w celu uniemożliwienia ustalenia osób, które dokumenty tajne i niejawne dotyczące działalności grup przestępczych, działających w obrocie paliwami przekazały podejrzanym, naruszając w ten sposób prawo i zagrażając bezpieczeństwu innych funkcjonariuszy.
    Wątek śledztwa związany jest w tym zakresie z działalnością tymczasowo aresztowanego w tej sprawie Komendanta Śląskiej Komendy Policji - Mieczysława K.
    W dniu 10 sierpnia 2005 roku realizując polecenie Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie funkcjonariusze BSW KGP dokonali zatrzymania w Szczecinie kolejnej osoby związanej z przekazaniem kwoty 2 mln zł. za przejecie zabezpieczonych w toku śledztwa tajnych dokumentów, dotyczących działalności grup przestępczych.
    Według ustaleń śledztwa zatrzymana osoba była ważnym ogniwem w wyjaśnianym wątku korupcyjnym afery paliwowej.
    Do chwili obecnej pod zarzutem uczestnictwa w popełnieniu tego przestępstwa pozostaje 10 osób i przewidywane są dalsze zatrzymania.

« Powrót


Ten artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Aby dodać swój komentarz powinieneś się zalogować.

.