mafiapress
START | RSS | Kody Dostępu | Rejestruj
 
Działalność przestępcza | Prostytucja
02.07.2006

Zarys syntetyczny historyczny prostytucji

Zarys syntetyczny prostytucji na swiecie w czasach starozytnych i dzisiaj

Prostytutka - przedstawicielka jednego z najstarszych zawodów świata, choć jak twierdzą specjaliści ta potoczna opinia nie jest zgodna z prawdą, na co wskazują liczne dowody z przeszłości. Przeanalizujmy fakty z nią związane.

Jako społeczne zjawisko prostytucja jest elementem naszej rzeczywistości, który jak się okazuje jest generowany w ściśle określonych uwarunkowaniach społecznych.
Czy gdyby usunąć uwarunkowania, to prostytucja zostałaby wyeliminowana ?
Możliwe, że tak…ale pozostaje jeszcze otwarta kwestia prostycji z „umiłowania” ,
czyli wykonywaniu czynności w celu doznania przyjemności i uatrakcyjnienia sobie życia
a aspekt prostytuowania się w tym momencie jest elementem dodatkowym…nie odrzucanym przez osobę dokonującej prostytucji.

Prostytucja od dawna jest przedmiotem zainteresowania różnych dyscyplin naukowych.
Socjologia określa prostytucję mianem subkultury dewiacyjnej, bada stosunki między społeczeństwem i prostytucją. Etyka i kryminologia również zajmuje się kwestią prostytucji społeczeństwa.

Zjawisko prostytucji występuje praktycznie w każdej kulturze. Korzenie sięgają jednak czasów starożytnych. Generalizując, można zakwalifikować prostytucję do zjawisk patologicznych, nie mniej jednak jednostkowy akt współżycia można analizować w kategoriach aktu biologicznego. Oceny te jednak nie są tak oczywiste, gdyż w wielu dziedzinach jak nauka, literatura piękna i sztuka powiada się o „pozytywnym” aspekcie prostytucji i nawet pomaga ona w funkcjonowaniu rodziny.

Cechy charakteryzujące prostytucję to:
a) odpłatność w jakiejkolwiek formie, więc nawyk zarobkowy
b) częsta zmiana partnera bez wyboru bądź z ograniczonym wyborem, lecz ze względów przeważnie poza uczuciowych
c) uczuciową ze strony prostytutki, choć jest to cecha trudna do sprawdzenia.

Interesującym wydaje się to, że we wczesnym okresie wspólnot pierwotnych nie oceniano kobiety w kategoriach sprzedaży rozkoszy seksualnej ponieważ panował promiskuityzm seksualny, co zapobiegało aktom prostytucji i jego rozwojowi. Zakładamy, że w tym czasie nie istniała jeszcze prostytucja, ponieważ nie było klasycznych uwarunkowań środowiskowych. W tej sytuacji należy założyć, że prostytucja powstała w późniejszym okresie rozwoju wyższych formacji społeczno-ekonomicznych jako następstwo patriarchatu i małżeństwa monogamicznego.Strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | następna »

« Powrót


Ten artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Aby dodać swój komentarz powinieneś się zalogować.

.